1. مهمان گرامی، جهت ارسال پست، دانلود و سایر امکانات ویژه کاربران عضو، ثبت نام کنید.
  بستن اطلاعیه

مدال ها

 1. امتیاز: ‏2/11/23

  سیزدهمین سالگرد

  این مدال(یادمان) به میمنت سیزدهمین سالگرد تاسیس تاپ فروم به کاربران اهدا گردید.
  دلیل: به میمنت سیزدهمین سالگرد تاپ فروم تقدیم گردید

 2. امتیاز: ‏28/12/22

  مدال افتخار

  افرادی که مدال افتخار می گیرند، دارای فعالیت برجسته ای بوده و مایه افتخار انجمن می باشند.
  دلیل: نزدیک به 2 سال فعالیت برجسته و تمام وقت در انجمن

 3. امتیاز: ‏10/11/22

  دوازدهمین سالگرد

  به میمنت دوازدهمین سالگرد تاسیس تاپ فروم به کاربران حاضر اهدا گردید.

 4. امتیاز: ‏28/2/22

  مدال برنز

  این مدال به نفر سوم مسابقاتی که در انجمن برگزار می شود اهدا خواهد شد.
  دلیل: نفر سوم مسابقه سرآشپز 1400

 5. امتیاز: ‏11/11/21

  یار دیرین

  به کاربران بالای 5 سال حضور در انجمن که کماکان نیز به انجمن تردد داشته و با رابطه خود گرما بخش محفل انجمن هستند اهدا می شود.

 6. امتیاز: ‏11/11/21

  یازدهمین سالگرد

  به میمنت یازدهمین سالگرد تاسیس تاپ فروم به کاربران حاضر اهدا گردید.
  دلیل: حضور در مراسم یازدهمین سالگرد تاپ فروم

 7. امتیاز: ‏3/7/21

  مدال مدیر نمونه

  این مدال جهت تقدیر از مدیران نمونه انجمن به ایشان اهدا می گردد.
  دلیل: با اخلاق ترین، فعال ترین و آنلاین ترین مدیر

 8. امتیاز: ‏14/7/20

  مدال شجاعت

  این مدال مختص افراد شجاع و صبور انجمن میباشد.

 9. امتیاز: ‏1/1/20

  مدال وفاداری

  این مدال به کاربران وفادار انجمن که حضور و فعالیت قابل قبولی دارند اهدا می گردد.