1. مهمان گرامی، جهت ارسال پست، دانلود و سایر امکانات ویژه کاربران عضو، ثبت نام کنید.
  بستن اطلاعیه

مدال ها

 1. امتیاز: ‏3/7/21

  یار دیرین

  به کاربران بالای 5 سال حضور در انجمن که کماکان نیز به انجمن تردد داشته و با رابطه خود گرما بخش محفل انجمن هستند اهدا می شود.

 2. امتیاز: ‏2/10/20

  مدال کاربر نمونه

  این مدال به کاربران انجمن که از نظر فعالیت، اخلاق و ... نمونه هستند اهدا می شود.

 3. امتیاز: ‏4/2/19

  مدال نقره

  این مدال به نفر دوم مسابقاتی که در انجمن برگزار می شود اهدا خواهد شد.
  دلیل: نفر دوم مسابقه عکاسی طنز

 4. امتیاز: ‏23/1/18

  مدال وفاداری

  این مدال به کاربران وفادار انجمن که حضور و فعالیت قابل قبولی دارند اهدا می گردد.

 5. امتیاز: ‏12/10/17

  مدال اخلاق

  این مدال به افراد با اخلاق خوب و رفتار مناسب اعطا میگردد.

 6. امتیاز: ‏7/9/15

  مدال نقره

  این مدال به نفر دوم مسابقاتی که در انجمن برگزار می شود اهدا خواهد شد.
  دلیل: نفر دوم مسابقه عکاسی پنجره http://www.topforum.ir/threads/246735/